Terms of purchase

General terms and conditions

Terms & ConditionsSANDOR LAKATOS TERMS OF SERVICE1. TermsBy accessing the website at http://www.sandorlakatos.shop, you agree to be bound by these terms of service, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this website are protected by applicable copyright and trademark law.

2. Use License

 1. Permission is granted to temporarily download one copy of the materials (information or software) on SANDOR LAKATOS's website for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:
  1. modify or copy the materials;
  2. use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);
 • attempt to decompile or reverse engineer any software contained on SANDOR LAKATOS's website;
 1. remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
 2. transfer the materials to another person or "mirror" the materials on any other server.
 1. This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by SANDOR LAKATOS at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. Disclaimer

 1. The materials on SANDOR LAKATOS's website are provided on an 'as is' basis. SANDOR LAKATOS makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties including, without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights.
 2. Further, SANDOR LAKATOS does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its website or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

4. Limitations

In no event shall SANDOR LAKATOS or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption) arising out of the use or inability to use the materials on SANDOR LAKATOS's website, even if SANDOR LAKATOS or a SANDOR LAKATOS authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Accuracy of materials

The materials appearing on SANDOR LAKATOS's website could include technical, typographical, or photographic errors. SANDOR LAKATOS does not warrant that any of the materials on its website are accurate, complete or current. SANDOR LAKATOS may make changes to the materials contained on its website at any time without notice. However SANDOR LAKATOS does not make any commitment to update the materials.

6. Links

SANDOR LAKATOS has not reviewed all of the sites linked to its website and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by SANDOR LAKATOS of the site. Use of any such linked website is at the user's own risk.

7. Modifications

SANDOR LAKATOS may revise these terms of service for its website at any time without notice. By using this website you are agreeing to be bound by the then current version of these terms of service.

8. Governing Law

These terms and conditions are governed by and constructed in accordance with the laws of Budapest and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts in that State or location.

 

 

 

 

 

Felhasználási feltételek

A SANDOR LAKATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1. Feltételek

A http://www.sandorlakatos.shop webhelyre történő belépéssel  elfogadja, hogy köti ezeket a szolgáltatási feltételeket, az összes alkalmazandó törvényt és előírást, és egyetért azzal, hogy Ön felel az alkalmazandó helyi törvények betartásáért. Ha nem ért egyet ezeknek a feltételeknek, akkor tilos használni vagy hozzáférni ehhez a webhelyhez. A weboldalon található anyagokat a vonatkozó szerzői jogi és védjegy jogi törvények védik.

2. Használja a licencet

 1. Engedélyt kap az anyagok (információk vagy szoftverek) egy példányának ideiglenes letöltésére a SANDOR LAKATOS weboldalán, kizárólag személyes, nem kereskedelmi jellegű átmeneti megtekintés céljából. Ez egy licenc megadása, nem a tulajdonjog átruházása, és ezen licenc alapján nem teheti meg:
  1. az anyagok módosítása vagy másolása;
  2. felhasználja az anyagokat bármilyen kereskedelmi célra, vagy bármilyen nyilvános (kereskedelmi vagy nem kereskedelmi) bemutatásra;
 • megkísérli a SANDOR LAKATOS weboldalán található bármely szoftver dekompilálását vagy visszafejtését;
 1. távolítson el minden szerzői jogi vagy egyéb védjegyet az anyagokról; vagy
 2. továbbítsa az anyagokat egy másik személynek vagy "tükrözze" az anyagokat bármely más szerveren.
 1. Ez a licenc automatikusan megszűnik, ha megsérti ezeket a korlátozásokat, és a SANDOR LAKATOS bármikor felmondhatja. Amikor megszünteti ezen anyagok megtekintését vagy a jelen licenc megszűnését, meg kell semmisítenie a birtokában lévő letöltött anyagokat, akár elektronikus, akár nyomtatott formátumban.

3. Jogi nyilatkozat

 1. A SANDOR LAKATOS honlapjának anyagait „amilyen” állapotban adják meg. A SANDOR LAKATOS semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos garanciát nem vállal, és ezennel kizár minden egyéb garanciát, beleértve korlátozás nélkül a burkolt garanciákat vagy feltételeket az eladhatóságra, egy adott célra való alkalmasságra, vagy a szellemi tulajdon megsértésének vagy a jogok egyéb megsértésének.
 2. Továbbá, a SANDOR LAKATOS nem vállal garanciát vagy nyilatkozatot a weboldalán, illetve az ilyen anyagokkal vagy az ezen a webhelyhez kapcsolódó bármely webhelyen található anyagok felhasználásának pontosságával, valószínű eredményeivel vagy megbízhatóságával kapcsolatban.

4. Korlátozások

A SANDOR LAKATOS vagy beszállítói semmilyen esetben sem felelnek a SANDOR LAKATOS honlapján található anyagok használatából vagy felhasználásának képtelenségéből eredő károkért (beleértve, korlátozás nélkül, az adatok vagy nyereség elvesztése, vagy üzleti megszakítás miatt bekövetkezett károkat), akkor sem, ha a SANDOR LAKATOS vagy a SANDOR LAKATOS meghatalmazott képviselőjét szóban vagy írásban értesítették az ilyen károkozás lehetőségéről. Mivel egyes joghatóságok nem engedélyezik a hallgatólagos szavatosság korlátozását vagy a következményes vagy véletlenszerű károkért való felelősség korlátozását, ezek a korlátozások nem vonatkozhatnak rád.

5. Az anyagok pontossága

A SANDOR LAKATOS honlapján megjelenő anyagok tartalmazhatnak műszaki, tipográfiai vagy fényképészeti hibákat. A SANDOR LAKATOS nem garantálja, hogy a weboldalán található anyagok bármelyike ​​pontos, teljes vagy aktuális. A SANDOR LAKATOS értesítés nélkül bármikor módosíthatja a weboldalán található anyagokat. A SANDOR LAKATOS azonban nem vállal kötelezettséget az anyagok frissítésére.

6. Linkek

A SANDOR LAKATOS nem vizsgálta felül az összes, a weboldalához kapcsolódó webhelyet, és nem felelős az ilyen linkelt oldalak tartalmáért. Bármely link feltüntetése nem jelenti a SANDOR LAKATOS általi jóváhagyását a webhelyről. Minden ilyen linkelt webhely használata a felhasználó saját felelősségére történik.

7. Módosítások

A SANDOR LAKATOS bármikor, előzetes értesítés nélkül felülvizsgálhatja weboldalának jelen szolgáltatási feltételeit. A weboldal használatával Ön elfogadja, hogy a szolgáltatási feltételek akkori aktuális változata kötelező érvényű.

8. Irányadó jog

Ezeket a feltételeket a budapesti törvények szabályozzák és értelmezik, és Ön visszavonhatatlanul aláveti magát az adott állam vagy a helyhatóság bíróságainak kizárólagos joghatóságának.
   Privacy Policy

Privacy Policy

Your privacy is important to us. It is SANDOR LAKATOS's policy to respect your privacy regarding any information we may collect from you across our website, http://www.sandorlakatos.shop, and other sites we own and operate.

We only ask for personal information when we truly need it to provide a service to you. We collect it by fair and lawful means, with your knowledge and consent. We also let you know why we’re collecting it and how it will be used.

We only retain collected information for as long as necessary to provide you with your requested service. What data we store, we’ll protect within commercially acceptable means to prevent loss and theft, as well as unauthorized access, disclosure, copying, use or modification.

We don’t share any personally identifying information publicly or with third-parties, except when required to by law.

Our website may link to external sites that are not operated by us. Please be aware that we have no control over the content and practices of these sites, and cannot accept responsibility or liability for their respective privacy policies.

You are free to refuse our request for your personal information, with the understanding that we may be unable to provide you with some of your desired services.

Your continued use of our website will be regarded as acceptance of our practices around privacy and personal information. If you have any questions about how we handle user data and personal information, feel free to contact us.

This policy is effective as of 9 June 2020.

 

Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

Az Ön adatainak védelme fontos számunkra. A SANDOR LAKATOS politikája, hogy tiszteletben tartja az adatvédelmet minden olyan információval kapcsolatban, amelyet weboldalunkon, a http://www.sandorlakatos.shop webhelyen és más, a tulajdonunkban lévő és üzemeltetett webhelyeinken gyűjthetünk  .

Csak akkor kérünk személyes adatokat, amikor valóban szükségünk van rájuk egy szolgáltatás nyújtásához. Tisztességes és törvényes eszközökkel gyűjtjük, az Ön tudta és beleegyezése alapján. Azt is közöljük, miért gyűjtjük és hogyan fogjuk felhasználni.

Az összegyűjtött információkat csak annyi ideig tároljuk, ameddig az szükséges a kért szolgáltatás nyújtásához. Milyen adatokat tárolunk, a kereskedelemben elfogadható módon védjük meg az elveszés és lopás, valamint az illetéktelen hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, másolás, felhasználás vagy módosítás megelőzése érdekében.

Semmilyen személyazonosító információt nem osztunk meg nyilvánosan vagy harmadik felekkel, kivéve, ha a törvény előírja.

Weboldalunk hivatkozhat olyan külső oldalakra, amelyeket nem mi üzemeltetünk. Felhívjuk figyelmét, hogy nem ellenőrizhetjük ezeknek a webhelyeknek a tartalmát és gyakorlatait, és nem vállalhatunk felelősséget vagy felelősséget az adott adatvédelmi irányelvekért.

Ön szabadon elutasíthatja személyes adatainak kérését azzal a megértéssel, hogy esetleg nem tudjuk biztosítani Önnek a kívánt szolgáltatásokat.

Webhelyünk folyamatos használatát a magánélet és a személyes adatok körüli gyakorlatunk elfogadásának tekintjük. Ha bármilyen kérdése van a felhasználói adatok és a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal.

Ez a politika 2020. június 9-től hatályos.

 Shipping & RefundDELIVERY TIMES & COSTS

 

HUNGARY

Pickup at the atelier our open time - 1066 Budapest, Ó utca 29.    FREE 

Standard Weight (0.01-3kg), Delivered in 3-5 working day 1.500 Ft & pay the delivery service 1.980 FT

Medium Weight(3-5kg), Delivered in 3-5  working day 2.000 Ft

Heavy Weight(5-10kg), Delivered in 3-5  working day 2.500 Ft

Cash on Delivery: 480 Ft. + Shipping cost

Express Delivery (MPL) - Delivered in 2-3 working days 1.700 Ft

 

EUROPEAN UNION

Standard Weight(0.01-3kg), 

Zone 1. 10€

Zone 2. 13€

Zone 3. 17€

Zone 4. 27€

Medium Weight(3-5kg) 

Zone 1. 10€

Zone 2. 14€

Zone 3. 19€

Zone 4. 28€

Heavy Weight(5-10kg)

Zone 1. 10€

Zone 2. 14€

Zone 3. 19€

Zone 4. 29€

For more information about shipping zones, please click here.

 

UNITED STATES

Express International, Delivered in 2- 3 working days

Up to 0.5kg - 26€

1kg - 33€

1,5kg - 34€

 

SHIPPING INFORMATON

DPD Tracking: https://www.dpd.com/(portal)/0

DPD Customer Service: 06(1)501-6200

MPL Tracking: https://www.posta.hu/tracking

If you want to change your shipping address or delivery date, please make contact with the DPD carrier group: cimmodositas@dpd.hu or +36 1 501 6200 and don't forget to add your tracking number to the subject!

 

 

LOST OR DAMAGED ITEMS

You understand and agree that SANDOR LAKATOS shall not be liable for any direct or indirect damages done by any of the services we provide. SANDOR LAKATOS will provide you with the tracking number and contact information for the shipping company as needed. Once this information is provided to you, it is your responsibility as the customer to contact and deal with the shipping company. We do not assume any responsibility for lost packages.

 

IMPORT TAX

When ordering goods from SANDOR LAKATOS for international deliveries you may be subject to import duties and/or taxes that apply to your country, SANDOR LAKATOS is not responsible for any charges that are incurred from customs/duties whatsoever. Any additional charges for customs clearance are considered outside of our control and SANDOR LAKATOS cannot predict the value of what these charges may be. For further information on custom and excise policies in your country, please contact your local customs office.

 

PAYMENT METHODS

Purchases made through the SANDOR LAKATOS online store are secured through trusted internet payment processing companies like PayPal and Shopify Payments. All personal debit and credit card information transmitted are handled by PayPal’s and Shopify Payments secure connections. All personal contact information transmitted to us will not be shared, sold or solicited. Complete the order form true and complete to the best of your knowledge and belief. 

 

REFUND & EXCHANGES

SANDOR LAKATOS will not accept any returned merchandise without prior written communication and agreement. You can return item(s) within 7 days at your own expense (non-used item(s) in new condition). We will either exchange the item(s) and send it to you for free or refund your money minus shipping costs and/or additional fees. Both the returned item(s) and the packaging have to be in unused. 

Refund address:

Hungary, 1066 Budapest, Ó utca 29., SANDOR LAKATOS atelier